РАДИОНИЦЕ

Креативне радионице Летње школе у Братиловцу


  • Радионица Српског језика са занимљивом историјом Косовског Поморавља

Први дан: Тема БИРАЈ РЕЧИ НЕПИСМЕНОСТ СПРЕЧИ
Ученици су утврђивали стечено знање из правописа и граматике ( Вежбе : хомоним, синоними, аутоними..посебно им је била интересантна вежба о палиндромима ).

Други дан: СЛОВО ПО СЛОВО РЕЧ- РЕЧ ПО РЕЧ РЕЧЕНИЦА
Поновили смо знање о најстаријем српском писму, анализирали азбуку њен фонетски систем. Вежбе: врсте речи и реченица.

Трећи дан: ВЕЛИКАНИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Разговарали смо о Вуковој реформи за увођење народног језика у књижевност, заслугама Доситејевог рада за просветитељство код Срба, Свети Сава и његов духовни и просветитељски рад. Ученици су имали домаћи задатак да напишу песму- извор тема.


  • Радионица Веронауке

Прва летња школа у Братиловцу је у оквиру свог програма обухватила и радионице са темама верске наставе. Реализован су радионице које су својом садржином представљале корелацију верске наставе са ликовном културом и српским језиком.

Радионица „Израда граничника за књиге“ је поред верских мотива обухватала и цитате писаца, песника, научника, светитеља, као и употребу материјала за украшавање.

РадионицаИзрада бројаница“ је поред верске поуке подразумевала и упознавање са одређеним материјалом, који је потребан за израду, као и његовом применом.


– Књижевна радионица – Песничко поподне у Братиловцу

Читање дечје поезије са песником Стеваном Милошевићем, кроз игру и дружење напољу.