ДОНАЦИЈЕ

Динарски жиро рачун код Комерцијалне банке:
205-266929-36

Динарски жиро рачун код Интеза банке:
160-6000000743964-30

PayPal

 

Инструкције за уплату на девизни рачун:
SWIFT – BIC: KOBBRSBG
Name: NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Street: Svetog Save 14
City, Country: 11000 Belgrade, Republic of Serbia

IBAN/ Account Number: RS35205007080005129967
Company name: UDRUŽENJE H.O.KP
Street: KRALJA PETRA BB
City, Country: PARTEŠ, REPUBLIC OF SERBIA

Подаци организације

Косовско Поморавље
Хуманитарна организација
Матични број: 28277369
ПИБ: 111343201
Краља Петра бб, 38251 Партеш
Гњилане, Косово и Метохија